گروه اصلانی به موارات تولید محصولات اداری مرغوب،در انجام پروژه های دکوراسیون داخلی و تولید محصولات خانگی هم موفق بوده است.